Tag

oordeel

Schuilen achter het bloed van Christus

Preekverslag over Pesach–feest en Avondmaal. Het volk Israël gebruikte in Egypte een vreemd en bloedig ritueel. Zo gelooft Israël gehoorzaam aan God, en wordt gered van het oordeel, waarbij eerstgeboren kinderen de dood vinden. Zo mag ieder die gelooft schuilen achter het… Lees verder →

Jezus Christus is onze rechter en redder

Geloof je in het goddelijk oordeel? Ik bedoel: geloof je in God als rechter? Veel mensen geloven daar niet in. Ze hebben het vaak over God die voor jou liefheeft, steeds voor je zorgt, geduldig is met je zwakheden. Maar… Lees verder →

Doopsformulier: oorspronkelijk en vernieuwd

FORMULIER VERNIEUWD Gebed voor de doop OORSPRONKELIJKE FORMULIER Gebed voor de doop Machtige God, u die eeuwig leeft, liefdevolle Vader van de Heer Jezus, wat is uw genade geweldig groot! Wat houdt u veel van ons! Almachtige, eeuwige God, u… Lees verder →

© 2021 Plantagewerk — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑