Tag

Heilige Geest

De Heilige Geest en de Catechismus

Tegenwoordig is er veel aandacht voor “het werk van de Geest”; nogal eens wordt dan gezegd dat dit aspect van geloven ondergewaardeerd is in de gereformeerd kerken. Een beweging als New Wine beweert dit. Als je kijkt in de Catechismus… Lees verder →

De New Wine beweging nader onderzocht (deel 1)

De New Wine Zomerconferentie in 2016 zit er weer op. Heel wat Christenen, ook uit gereformeerde kerken, hebben dit evenement bezocht. Om meer over New Wine, haar doelen en werkwijze te weten te komen is het zinvol je te verdiepen… Lees verder →

Packer en de Heilige Geest

Onlangs kwam ik op de blog van Jos Douma (predikant van de GKV in Zwolle-Centrum) een artikel tegen over het boek “Wandelen in de Geest”; ik was blij mee met deze aandacht voor Packer, omdat ik zijn boek beschouw als… Lees verder →

Kracht in je leven als Christen

De zegen aan het einde van de kerkdienst luidt: “De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen” (2 Corinthiërs 13:13). In het Frans staat er “de… Lees verder →

Hoe verhoudt zich Gods Woord tot de Heilige Geest?

Gods Woord (ofwel: de Bijbel, de Schrift, de Openbaring): hoe verhoudt zich deze geschreven tekst tot het werk van de Heilige Geest? Moet je op basis van een geïsoleerd geciteerde bijbeltekst zeggen: ‘de letter doodt, maar de Geest maakt levend’?… Lees verder →

© 2021 Plantagewerk — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑