Veel preken in deze tijd kenmerken zich door schraalheid, of beter eenzijdigheid; preken klinken door die eenzijdigheid positiever, met nadruk op liefde en acceptatie.  Maar het negeren God als schepper, zijn recht op ons, zijn wet, zijn oordeel over de overtredingen van de mens: dat alles te negeren maakt dat het begrip genade in de lucht komt te hangen. Ooit was er een beweging ‘preken die spreken’, de praktijk is er eerder een van ‘preken die de kern van de Bijbel doen verbleken’.

  (in moderne preken)

Veel  aandacht voor:

(in moderne preken)

Weinig  aandacht voor:

God

 

Vader die voor ons zorgt, ons omringt met zijn liefde schepper van het heelal, vertoornd over zonde, alle goede en kwade dingen zijn in zijn hand
Jezus voorbeeld voor ons vanwege zijn goede leven a/h begin van onze jaartelling koning van de kerk, heerser over deze wereld, rechter over levenden en doden, aanspreektitel Christus
Geest waait, geeft gaven is persoon, basis van eenheid met Christus, geeft geloof
Wet

 

allerlei voorschriften over goed leven, vooral uit het nieuwe testament de 10 geboden – zodat we zonde kennen en tot Christus vluchten
Kerk

 

geloofsgemeenschap, allen volgers van Jezus, verlangend naar hem lichaam van Christus, zaad van Gods woord valt ook op niet goede grond (t.w. In de harten van hypocrieten of niet gelovigen)
Zonde

 

gebrokenheid, falen morele schuld van schepsel tov zijn schepper, met eeuwig oordeel als consequentie
Verkiezing

 

onze keuze wordt voorafgegaan door Gods keuze vanuit de eeuwigheid kiest God en gaat voorbij aan wie Hij wil; verkiezing maakt dus duidelijk dat geloof een zaak van genade is
Doop

 

bij de gemeente gaan horen, vrijheid gewassen van vuilheid van de ziel, gered door het offer van Christus, leven in dankbaarheid
Avondmaal

 

samen eten, genieten van het nieuwe leven, eenheid ervaren erkenning van zonde en schuld, redding door Christus alleen, zelf een levend dankoffer worden
Wederkomst

 

christenen moeten/gaan steeds meer zichtbaar worden een dag van oordeel voor ongelovigen en een dag van overwinning voor gelovigen
Ons leven Genieten Kruisdragen (gebed formulier avondmaal/doop)
Wie zijn wij/positie Gods kinderen

 

Gods medearbeiders, strijders, in wapenrusting
Wie zijn wij/identiteit Gerechtvaardigd, verlangend naar goed leven Gerechtvaardigd en geheiligd, tegelijk nog steeds zondigend
Wie staat centraal

 

wijzelf centraal: hoe moeten we leven, hoe kunnen we genezing vinden en onszelf zijn God centraal, het doel van ons leven is God dienen, daartoe zijn we in dit leven, hoe wil God dat wij zijn
Hemel

 

de hemel raakt nu al de aarde,  de ‘jezusruimte’ wij zijn geestelijke asielzoekers, onderweg naar een hemels vaderland
Hel ??? de eindbestemming van ieder die niet gelooft
Verbond

 

Gods commitment naar mensen toe de juridisch betrouwbare basis van ons geloof, obv Gods initiatief
Bekering komen tot inkeer, introspectie dagelijks bekeren van je zonde