Categorie

rechtvaardiging door geloof

Schuilen achter het bloed van Christus

Preekverslag over Pesach–feest en Avondmaal. Het volk Israël gebruikte in Egypte een vreemd en bloedig ritueel. Zo gelooft Israël gehoorzaam aan God, en wordt gered van het oordeel, waarbij eerstgeboren kinderen de dood vinden. Zo mag ieder die gelooft schuilen achter het… Lees verder →

Dwaalleraars toen en nu

De Galaten hechtten geloof aan een dwaalleer: besnijdenis zou een ‘must’ zijn voor de recent bekeerde heidenen; er is in het nieuwe testament nauwelijks een zendbrief te vinden waar het  onderwerp ‘dwaalleraren’ niet op een of andere wijze aan de… Lees verder →

Heidelbergse Catechismus: actueel leerboek

De Heidelbergse Catechismus gaat al zo’n 450 jaar mee in de gereformeerde kerk. Ofwel ongeveer 25 generaties. Het zou zomaar kunnen zijn dat al jouw voorvaders en – moeders dezelfde Catechismus hebben gekend. De laatste jaren is in veel kerken… Lees verder →

De gemoedelijkheid voorbij

Christen zijn is voor velen vooral een “way of life”, het aanhangen van een levensovertuiging. Maar wanneer de verzoening met God door het offer van Jezus niet centraal staat, is jouw opvatting over Christen zijn ‘te gemoedelijk’ Het woord ‘gemoedelijk’  is ontleend aan… Lees verder →

Mystiek, grondige analyse naar de actuele invloed

In dit artikel willen wij kijken naar de actuele invloed van de mystiek en met name van de ‘christelijke’ mystiek op de evangelische en reformatorische/gereformeerde kerken. In de vorige artikelen (zie onder bij ‘stellingen’) zagen wij dat mystiek een parasiet is,… Lees verder →

© 2021 Plantagewerk — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑