God wacht alleen nog maar totdat ik kom. Dat wordt vaak gezongen. Wat gebeurt er als wij besluiten niet te komen? Wacht God dan voor niets? Is God afhankelijk van mijn keuze, of ik wel of niet naar hem toe kom?

 Wie kiest er om te gaan geloven?

Er is een lied waarin onder andere staat “Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.” (Opwekking 599). Dit lied bezingt de liefde van God, en je wordt uitgenodigd om te komen tot de Vader. In geloof die stap nemen, daar wacht de God op. Dit lied laat een belangrijk aspect buiten beschouwing, namelijk dat God maakt dat je komt. Dat was de inzet van de Dordtse Leerregels: een mens maakt geen vrije keuze, God maakt de keuze (verkiezing) en geeft het geloof. Hij doet dat soeverein, oftewel: Hij hoeft zich daarover niet te verantwoorden. Hij is schepper, wij zijn slechts schepselen. Een groot verschil, vergelijk het verschil tussen het schilderij De Nachtwacht en de schilder Rembrandt.

Waar komt geloof vandaan?

De Catechismus legt het uit (v/a 65): Waar komt geloof vandaan? Dat is een andere vraag dan een theoretische vraag bv “waar komt steenkool vandaan. Want geloof is een zaak van even of dood. Het antwoord op de vraag luidt: ”Van de Heilige Geest die dit geloof in ons hart werkt door de verkondiging van het heilig evangelie. Het geloof borrelt dus niet uit onszelf op. Het is geen product van onszelf. God, de Heilige Geest gaat aan het werk in ons hart. Door de verkondiging van het evangelie. Door preken dus. De bekendste preek uit de Bijbel wordt door Petrus uitgesproken op de pinksterdag, hij verkondigt het oude testament : Joel en Psalm 16. En hij roept op tot geloof en bekering. En met effect: die dag zijn er 3000 mensen die zich laten dopen.

Kan de Heilige Geest dat geloof rechtstreeks aan ons ingeven?

God kan alles, Hij kan van “stenen kinderen van Abraham maken”. Maar in de Bijbel zijn er geen verslagen waaruit blijkt dat dit gebeurt. Wel zijn er veel geschiedenissen waar een preek leidt tot bekering, het nieuwe testament is er vol van.

Verstand en hart

God werkt het verstand in ons hart. Het geloof is niet alleen een zaak van verstand, maar raakt ons hart, ons diepste zelf.

God werkt in ons hart, niet: Hij wekt in ons hart het geloof op

Slechts een letter verschil. Erachter zit een hele theologie. Veel mensen zeggen: elk mens heeft een kiem van geloof, een klein begin. Dat kleine begin heeft de Heilige Geest buiten de Bijbel om in het hart van elk mens gelegd. Door de verkondiging wordt die kiem tot leven gewekt. Maar de HC zegt dat anders: God breekt ons hart open, zoals ook het hart van Paulus tegen zijn zin werd opengebroken en hij de taak kreeg om apostel te zijn.

(dit stukje maakt gebruik van een preek van dr. R.H. Bremmer, uit zijn boek “52 open vensters”