Ministry gebed is in opkomst. Twee bidders bidden met ogen open voor iemand, een van de bidders raakt de persoon aan op de schouder. Men stelt beelden of woorden ingegeven te krijgen van God.  Dat gaat dus verder dan dat je de inhoud van de Bijbel toepast op een specifieke situatie. Door de ogen open te houden kun je zien of de persoon voor wie je bidt emotioneel wordt geraakt. Daar kun je dan als bidder op doorgaan door God te danken.

In onderstaande citaten zijn waarschuwingen te vinden tegen deze methode van bidden.

 

Miranda Klaver over het ministry-gebed  (ND 4 maart 2017)

Ze wijst op het ‘ministry-gebed’, een gebedsmodel waarbij twee personen bidden voor een derde persoon en daarbij indrukken doorgeven die zij van God menen te ontvangen. Deze vorm van gebed is in opkomst: er wordt flink mee geoefend onder aanmoediging van groepen rond de Alpha Cursus en New Wine. ‘Op veel plaatsen worden christenen aangemoedigd woorden of indrukken van God door te geven aan anderen. Zij zeggen daarbij wel dat degene voor wie zij bidden die woorden naast zich neer mag leggen, maar dat is onmogelijk. Alleen al de suggestie dat ze van God afkomstig zouden kúnnen zijn, maakt dat het onmogelijk is terug te gaan naar de situatie voordat die profetie werd uitgesproken. Ik noem dat een vorm van macht. Je kunt die woorden nu eenmaal niet meer vergeten. Dat staat trouwens los van de vraag of de profetie van God komt, want ik ben ervan overtuigd dat God tot ons kan spreken. Maar ik ken ook de keerzijde ervan en vind daarom dat we daar zorgvuldig mee moeten omgaan.’

 

Kees van der Kooi over het Ministry-gebed (ND 4 maart 2017)

(Interviewer: ) Nog even over de kracht van de suggestie: een kennis, met wie werd gebeden, kreeg van de bidders het beeld teruggekoppeld van een cassettebandje. Ze kon er niets mee.
‘Dat is het risico van het zogeheten ministry-gebed waarin twee gelovigen voor een derde bidden. Veel christenen oefenen zich daar tegenwoordig in. De onderscheiding der geesten, ook een Geestesgave, wordt volledig geïndividualiseerd. Wanneer iemand een woord of een beeld van de Heer krijgt, hoort daar toetsing bij door bevoegde mensen. Op de CWN-conventies stellen wij altijd een kleine groep ervaren mensen aan die beelden of woorden moeten toetsen aan de Bijbel. Ik zou zeggen: wees voorzichtig met de onmiddellijke claim dat iets van God afkomstig is.’