Kerken doen hun best om zich op internet te presenteren. Om dat zo aantrekkelijk mogelijk te doen, verdwijnt soms veel van de inhoud waar het om draait. Woorden als zonde, oordeel, bekering, redding, geloof kom je niet meer tegen. Maar het evangelie – als ‘woord van het kruis’ voor hen die verloren gaan ‘dwaasheid’, maar voor wie behouden worden is het een ‘kracht van God’. (1 Corinthiërs 1:18)

Een website die gewoon durft te noemen waar het om gaat is die van de hervormde gemeente  in Dorkwerd (een dorpje bij Groningen). Te vinden op de volgende site http://www.hervormddorkwerd.nl/Geloof.html

Op deze website staat het volgende te lezen:

Vragen waar het om draait

Het leven zit vol met vragen. Sommige zijn onbetekenend, andere ernstiger – en sommige zijn enorm belangrijk.

Zelfs terwijl je deze woorden leest kun je vragen hebben over je gezondheid, je financiële situatie, je werk, je familie of over je toekomst.

Maar de belangrijkste vragen gaan over God en je relatie met Hem. Er is niets in het leven belangrijker dan dit. Een goede gezondheid, financiële zekerheid, vast werk, een gelukkig gezin en een hoopvolle toekomst zijn allemaal dingen die iedereen wenst. Toch zijn zelfs deze zaken van tijdelijke aard en op den duur onbelangrijk, tenzij je een levende relatie met God hebt, een band die zuiver en zeker is en…. voor eeuwig duurt.

Wanneer je de onderstaande link volgt en de diverse bladzijden leest, zul je ontdekken waarom zo’n relatie zo dringend noodzakelijk is – en hoe die mogelijk is. De vragen die volgen, zijn de meest serieuze en belangrijkste die iemand kan stellen. De antwoorden hierop moet iedereen kennen.

Lees deze bladzijden alsjeblieft heel grondig en nauwkeurig door en indien nodig, meer dan één keer. Je kunt het je niet veroorloven de boodschap te missen.

Levensbelangrijke Vragen (PDF)

Deze tekst is afkomstig uit het, in oktober 1997, in heel Nederland verspreide boekje ‘Levensbelangrijke vragen’ van John Blanchard en is met toestemming van de Zakbijbelbond op deze site gepubliceerd.

Copyright © Zakbijbelbond Nederland, Postbus 77, 6866 ZH Heelsum, Bel voor meer informatie: 026-3338048.