Klik in het menu op artikelen om verder te lezen!
Deze site wil ruimte bieden aan ieder die wil doordenken over hedendaagse thema’s die in de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) spelen. Dat gebeurt vanuit het kader: de Bijbel, zoals samengevat in de belijdenisgeschriften.

De afbeelding op de startpagina houdt verband met:

“Spitten en niet moe worden”
(uitspraak van boerenknecht Ezen over het leven op de nieuwe aarde)

Bron: boek De Tornado van B. Nijenhuis. 
De foto verwijst ook naar het gedicht “Het Hogeland” van Hans Werkman.